logo_ffsv.png
Bliv medlem
Eller log ind med:
Har du brug
for en mentor?

Læs mere om vores mentorordning...


 

Netværk
Navn:

Hjælp! – jeg har et FSV-problem, vol. 2

Velkommen til Foreningen for Folkesundhedsvidenskabs nye netværksmødekoncept med fuld forplejning. Netværksmøderne arrangeres i samarbejde med Djøf.

Dato:

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 17.00-19.00

Sted:

Djøf [se på kort]
Mødecenter Plenum
Gothersgade 133
1123 København

Live:

 
Deltagere:

Arrangementet er gratis og åbent for alle medlemmer af Foreningen for Folkesundhedsvidenskab eller Djøf. Se eventuelt, hvordan du bliver medlem af Foreningen for Folkesundhedsvidenskab.

Tilmelding:

Tilmelding skal foregå på Djøfs hjemmeside senest den 19. marts 2019.

Transporttilskud:

Husk, at du kan få transporttilskud, hvis du bor uden for Region Hovedstaden.

Kontakt:
Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Silas Addington på sa@folkesundhedsvidenskab.dk

Om netværkskonceptet

Ved hvert netværksmøde præsenteres en folkesundhedsproblemstilling. I grupper debatterer vi forskellige løsningsmodeller, som præsenteres og diskuteres i plenum.

Under forplejningen vil der være rig mulighed for at netværke. Efter mødet går vi ud og drikker en øl/danskvand på et sted i nærheden.

Dette er det andet netværksmøde i en række af tre.

Andet møde: Astrids problem

Aftenens FSV-problem handler om forløbet fra at igangsætte en sundhedsindsats til, at indsatsen er sat i værk og fungerer efter hensigten. Hvilket ofte er en lang og kompliceret proces. Derfor diskuterer og sparrer vi omkring, hvad der bidrager til en vellykket implementering af sundhedspraksis.

Således spørger aftenens problemejer, Astrid Veloso fra Region Hovedstadens Psykiatri: ”Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med planlægning, gennemførelse og implementering af sundhedsindsatser?”.

Astrids problem tager afsæt i et kort oplæg omhandlende erfaringer og udfordringer i forbindelse med implementering af det elektroniske spørgeskemasystem ”Behandlingseffekt” i Region Hovedstadens Psykiatri.

Dette er det andet møde i rækken af tre individuelle møder med sundhedsfaglige temaer.

Kommende mødedatoer

Så sæt kryds i kalenderen, og deltag i debatten.

Temaet til tredje møde bliver besluttet af deltagerne på dette møde. Så tænk allerede nu over, hvilket FSV-relateret problem, som du har lyst til at få på dagsordenen.

Vi glæder os til at se dig!

 
Følg os på de sociale medier
Administration

FORENINGEN FOR
FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB

Svenstrupvænget 5
5260 Odense S
admin@folkesundhedsvidenskab.dk
CVR: 32685048