logo_ffsv.png
Bliv medlem
Eller log ind med:
Har du brug
for en mentor?

Læs mere om vores mentorordning...


 

Generalforsamlinger

Foreningen for Kandidater i Folkesundhedsvidenskab afholder hvert år sin ordinære generalforsamling senest i juni måned. Dagsordenen indeholder som minimum disse punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Fremlæggelse af budget for indeværende år
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af kritisk revisor
  9. Eventuelt

Afholdte generalforsamlinger

Referater af afholdte generalforsamlinger:

De manglende referater vil snarest muligt blive lagt ind på denne side. 

Følg os på de sociale medier
Administration

FORENINGEN FOR
FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB

Svenstrupvænget 5
5260 Odense S
admin@folkesundhedsvidenskab.dk
CVR: 32685048