logo_ffsv.png
Bliv medlem
Eller log ind med:
Har du brug
for en mentor?

Læs mere om vores mentorordning...


 

Netværk
Navn:

Hjælp! – jeg har et FSV-problem, vol. 3

Velkommen til Foreningen for Folkesundhedsvidenskabs nye netværksmødekoncept med fuld forplejning. Netværksmøderne arrangeres i samarbejde med Djøf.

_
Dette arrangement blev afholdt den 21. maj 2019.

Om netværkskonceptet

Ved hvert netværksmøde præsenteres en folkesundhedsproblemstilling. I grupper debatterer vi forskellige løsningsmodeller, som præsenteres og diskuteres i plenum.

Under forplejningen vil der være rig mulighed for at netværke. Efter mødet går vi ud og drikker en øl/danskvand på et sted i nærheden.

Dette er det tredje netværksmøde i en række af tre.

Tredje møde: Kan vi komme den stigende ulighed i sundhed til livs?

Morten Rye Eiersted præsenterer aftenens problemstilling. Han har beskæftiget sig med ulighed, multisygdom og sårbarhed, hvor han er kommet med forslag til indsatser, som kan mindske uligheden.

Han har primært koncentreret sig om indsatser, der handler om borgernes kontakt med sundhedsvæsenet.

Morten vil på mødet give os et indblik i sine fund og i fællesskab vil vi diskutere, hvordan – og om? – vi som sundhedsfaglige kandidater kan knække kurven.

Vi glæder os til at se dig!

Følg os på de sociale medier
Administration

FORENINGEN FOR
FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB

Svenstrupvænget 5 E
5260 Odense S
admin@folkesundhedsvidenskab.dk
CVR: 32685048