Til oplægsholdere

ved Foreningen for Folkesundhedsvidenskabs arrangementer

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab er meget taknemmelig for, at så mange kompetente og interessante mennesker siger ja til at holde oplæg, undervise og lignende i forbindelse med vores mange arrangementer og kurser (disse personer benævnes herefter oplægsholdere).

For at undgå misforståelser fremhæver vi på denne side nogle aftaler, som gælder mellem foreningen og vores oplægsholdere, med mindre andet aftales.

Mange af foreningens arrangementer transmitteres direkte via internettet, og når dette sker, accepterer oplægsholderne, at:

Adgangen til ovenstående begrænses til medlemmer af foreningen, som skal anvende en adgangskode for at se optagelserne og de skriftlige præsentationer. Skriftlige præsentationer formateres altid til PDF-format, før de gøres tilgængelige.

Repræsentanter for eller personer med tilknytning til foreningens bestyrelse vil i nogle tilfælde skrive kommentarer med relation til oplæggene på sociale medier, så som Facebook og Twitter. Disse kommentarer er ikke udtryk for foreningens holdning, men udelukkende personernes egne. Såfremt et opslag stammer fra en profil, som tilhører Foreningen for Folkesundhedsvidenskab, er oplægsholderne efterfølgende velkommen til bede os om at slette eller, hvis muligt, redigere i opslaget.

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab kan ikke drages til ansvar for eventuelle brud på intellektuelle rettigheder, der sker som følge af, hvad der siges, skrives eller vises af en oplægsholder i forbindelse med en transmission, på en optagelse eller i et skriftligt oplæg (herunder billeder og grafiske elementer).

Foreningen kan ikke tilbyde honorarer til oplægsholdere, men kan refundere eventuelle udgifter til transport.

Eventuelle aftaler, som ændrer ovenstående, skal findes på skrift, fx i form af korrespondance via e-mail.

Oktober 2015

Bestyrelsen
Foreningen for Folkesundhedsvidenskab