Det arbejder vi for

Om Foreningen for Folkesundhedsvidenskab. 

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab arbejder for at:

 • medvirke til en professionalisering af arbejdet inden for folkesundhedsområdet ved at udvikle og fremme anvendelsen af folkesundhedsvidenskabelige metoder og udbygge samspillet mellem forskning og praksis
 • udgøre en politisk aktør på folkesundhedsområdet 
 • udbrede kendskabet til bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab
 • udbrede kendskabet til færdiguddannede kandidater i folkesundhedsvidenskabs kompetencer
 • udvikle og vedligeholde netværk i faglig og erhvervsmæssig sammenhæng for kandidater i folkesundhedsvidenskab
 • bidrage til en løbende forbedring af bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab samt sikre mulighed for efteruddannelse af færdiguddannede kandidater i folkesundhedsvidenskab. 

En del af Dansk Selskab for Folkesundhed

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab er en fraktion under det tværfaglige, videnskabelige selskab Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF). Selskabets formål er at arbejde for at fremme befolkningens sundhed, forebygge sygdom, begrænse konsekvenserne af sygdom og mindske sundhedsforskellene mellem forskellige grupperinger i samfundet.  

For Foreningen for Folkesundhedsvidenskab betyder det, at:

 • vi som forening er med til at præge den nationale dagsorden på folkesundhedsområdet
 • vi er en del af en anerkendt fagpolitisk organisation, som er høringspart i mange relevante spørgsmål
 • foreningens medlemsadministration varetages af DSFF
 • DSFF bidrager økonomisk til afholdelse af medlemsarrangementer
 • 100 kroner af dit kontingent til DSFF bliver videreført direkte til vores forening. 

Derudover opnår du en række personlige fordele, fx rabat deltagelse på den årlige konference, Folkesundhedsdage, og adgang til DSFF's medlemsmøder.