Netværk

Brugerinvolvering og stigma

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab og DJØF sætter fokus på, hvordan man kan involvere stigmatiserede målgrupper i løsningen af folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger. Vi tager udgangspunkt i Alkohol & Samfunds arbejde.

Dette arrangement blev afholdt den 8. juni 2022

Om netværksmødet

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab vil gerne støtte det stærke sociale og faglige netværk, som FSV’ere har på tværs af årgangene. Derfor inviterer vi til netværksmøder, hvor vi diskuterer og sparrer på konkrete faglige problemstillinger fra FSV'ernes hverdag. De næste fire arrangementer er lavet i samarbejde med DJØF.

Interesseorganisationen Alkohol & Samfund sætter rammen for en spændende snak om, hvordan man kan få stigmatiserede målgrupper i tale og sikre brugerperspektiver i arbejdet med at udvikle kvalitetsstandarder for alkoholbehandling.

Alkohol & Samfunds mission er at forandre alkoholkulturen, så færre mennesker får alkoholrelaterede skader, og flere med alkoholproblemer får kvalificeret hjælp. For tiden arbejder organisationen på et projekt om brugeroplevet kvalitet i alkoholbehandlingen. Men i et land som Danmark, hvor alkohol næsten er en obligatorisk del af hygge-begrebet, og hvor de unge stolt forsvarer europarekorden i druk, kan det være svært at undgå stigmatisering af mennesker med alkoholproblemer, ligesom der stadig mangler kvalitetsstandarder for alkoholbehandling. Isabella Øllgaard præsenterer aftenens problemstilling.

Kom og bidrag med dine refleksioner om og erfaringer med, hvordan vi generelt kan involvere stigmatiserede målgrupper i løsningen af folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger. Det er intet krav, at du har erfaring med at arbejde med stigmatiserede målgrupper.