Uddannelsen

Vi har indsamlet en række grund­læggende informationer om de fire uddannelser i folke­sundheds­videnskab, som udbydes i Danmark.

Formålet er at skabe overblik over den baggrund, som kandidater i folke­sundheds­videnskab fra forskellige danske universiteter har.

Oversigt over de fire uddannelser i folke­sundheds­videnskab

Kun de beskrevne uddannelser giver ret til titlen cand.scient.san.publ. fra et dansk universitet.

Fra bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen, bilag 1, punkt 5.12):

 • Kandidat­uddannelsen i folke­sundheds­videnskab har til formål at kvalificere den studerende til beskæftigelse i privat og offentlig virksomhed med baggrund i folke­sundheds­videnskabelig teori og metode.
 • Kandidat­uddannelsen består af moduler inden for områderne samfunds­videnskab og sundheds­videnskab. Endvidere indgår videnskabs­teoretiske og forsknings­metode­mæssige fag, hvori integreres sundheds­videnskabelige, samfunds­videnskabelige, humanistiske og natur­videnskabelige fag.
 • Kandidat­uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.scient.san.publ. (candidatus/candidata scientiae sanitatis publicae). På engelsk: Master of Science (MSc) in Public Health.

Vi kan ikke garantere for rigtigheden af oplysningerne i denne oversigt. Derfor bør du altid kontrollere informationerne på de enkelte universiteters hjemmesider. Du er meget velkommen til at skrive til bestyrelsen@folkesundhedsvidenskab.dk, hvis du mener, at noget bør opdateres, eller nogle informationer ikke er retvisende.

 
Bacheloruddannelsen
Center for Sundhed og Samfund, København
Kandidatuddannelsen
Center for Sundhed og Samfund, København

Hjemmeside
Bacheloruddannelsen
Læs mere
Kandidatuddannelsen
Læs mere

Adgangskrav
Bacheloruddannelsen
 • Adgangsgivende eksamen
 • Dansk: A
 • Engelsk: B
 • Matematik: A

Kvote 1 (2019): 9,6

Kandidatuddannelsen
 • Bachelorgrad i folkesundhedsvidenskab
 • Anden bachelorgrad med supplering

 

Semesterstruktur på både bachelor- og kandidatdel.


Valgfrihed
Bacheloruddannelsen
10 ECTS på 6. semester.
Kandidatuddannelsen
60 ECTS på 2. og 3. semester.

Fokus

Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet har som mål at sikre, at kandidaterne har solide færdigheder i brug af både kvalitative og kvantitative metoder, at de har grundigt kendskab til såvel samfundsvidenskabelige teorier som viden om sundhed og sygdom, at de har kendskab til sundhedsforhold, forebyggelse og sundhedsfremme og sundhedsvæsener både nationalt og internationalt, og at de kan bruge disse indsigter og færdigheder i selvstændigt videnskabeligt baseret analysearbejde.


Retninger

Nej, men valgfriheden blandt fag i løbet af uddannelsen giver mulighed for at tone uddannelsen i en bestemt retning.

 
Bacheloruddannelsen
Odense
Kandidatuddannelsen
Esbjerg

Hjemmeside
Bacheloruddannelsen
Læs mere
Kandidatuddannelsen
Læs mere

Adgangskrav
Bacheloruddannelsen
 • Adgangsgivende eksamen
 • Dansk: A
 • Engelsk: B
 • Matematik: A

Kvote 1 (2019): alle optaget

Kandidatuddannelsen
 • Bachelorgrad i folke­sundheds­videnskab
 • Anden sundheds- eller samfunds­viden­skabelig bachelor­grad med supplering
 • Sundhedsfaglig professionsbachelorgrad med supplering

 
 • Kvartalsstruktur på både bachelor- og kandidatdel.
 • Mulighed for praktik og/eller udlandsophold på 4. semester på bachelordel og på 3. semester på kandidatdel.

Valgfrihed
Bacheloruddannelsen
15 ECTS på 4. semester.
Kandidatuddannelsen
45 ECTS på 2. og 3. semester.

Fokus

Undervisningen involverer introduktion og oplæring i de vigtigste metoder, teorier og temaer inden for folkesundhedsvidenskaben. Den er kendetegnet ved høj relevans og høj aktualitet med inddragelse af den nyeste forskning og de mest relevante samfundsmæssige problemstillinger. Kandidatuddannelsen på Syddansk Universitet er kendetegnet ved et meget internationalt perspektiv med gode muligheder for udlandsophold.


Retninger

Ja, på kandidatuddannelsen:

 • Health promotion
 • Global health
 • Health economics and management
 • Risk research
 • Interventions and evaluation
 
Bacheloruddannelsen
Udbydes ikke
Kandidatuddannelsen
Aalborg

Hjemmeside
Bacheloruddannelsen
Udbydes ikke
Kandidatuddannelsen
Læs mere

Adgangskrav
Bacheloruddannelsen

Udbydes ikke

Kandidatuddannelsen
 • Bachelorgrad i folke­sundheds­videnskab, idræt, medicin eller medicin med industriel specialisering
 • Sundhedsfaglig bachelor­grad med supplering

 

Semesterstruktur


Valgfrihed
Bacheloruddannelsen
Udbydes ikke
Kandidatuddannelsen
10 ECTS på 3. semester.

Fokus

Et fokus på strukturel forebyggelse og sundhedsfremme, bekæmpelse af social ulighed i sundhed samt læring og forandringsprocesser med henblik på kritisk refleksion samt nytænkning og udvikling af forebyggende og sundhedsfremmede strategier og tiltag, helt fra et overordnet samfundsniveau til et specifikt og konkret sundhedsfagligt niveau.


Retninger

Nej, men valgfriheden blandt fag i løbet af uddannelsen giver mulighed for at tone uddannelsen i en bestemt retning.

 
Bacheloruddannelsen
Aarhus
Kandidatuddannelsen
Aarhus

Hjemmeside
Bacheloruddannelsen
Læs mere
Kandidatuddannelsen
Læs mere

Adgangskrav
Bacheloruddannelsen
 • Adgangsgivende eksamen
 • Dansk: A
 • Engelsk: B
 • Matematik: A

Kvote 1 (2019): 8,4

Kandidatuddannelsen
 • Bachelorgrad i folke­sundheds­videnskab
 • Anden sundheds- eller samfunds­viden­skabelig bachelor­grad med supplering

 

Semesterstruktur på bachelordel.


Valgfrihed
Bacheloruddannelsen
10 ECTS på 6. semester.
Kandidatuddannelsen
60 ECTS på 2. og 3. semester.

Fokus

Der er lagt vægt på et godt metodisk grundlag, de væsentlige folkesundheds-videnskabelige fag samt en grundig indsigt i den offentlige forvaltning.


Retninger

Nej, men valgfriheden blandt fag i løbet af uddannelsen giver mulighed for at tone uddannelsen i en bestemt retning.