Bliv medlem

Find svar på dine spørgsmål:


Medlemsadministrationen varetages af Dansk Selskab for Folkesundhed, og det er også via deres hjemmeside, at du kan indmelde dig.

> Meld dig ind i Foreningen for Folkesundhedsvidenskab og Dansk Selskab for Folkesundhed

I formularen vælger du:

 • Personligt medlemskab eller Studentermedlemskab
 • Under "Uddannelse" angiver du Grunduddannelse f.eks.
  "b.scient.san.publ." eller som studerende: skriv "stud.scient.san.publ."*
  under Kandidatuddannelse skriv "cand.scient.san.publ."
 • Ved "Ønsker du medlemskab af en af vore fraktioner?" vælger du FFSV

* Bachelorer, der er indskrevet som studerende ved en kandidatuddannelse, betragtes som studerende. Bachelorer, som ikke er studerende, betaler samme beløb som kandidater.

Du skal være medlem af foreningen, fordi vi:

 • er det foretrukne netværkssted for FSV'ere
 • prioriterer et højt fagligt niveau i alle aktiviteter
 • har en tæt kontakt til medlemmerne og lytter til ideer og forbedringsforslag.

Vi har i foreningen givet hinanden den udfordring, at vi vil være opdateret på, hvad der lige nu er 'hot stuff' inden for folkesundhedsvidenskaben. Konkret arrangerer vi hvert år en række medlemsmøder, hvor vi på baggrund af oplæg fra foredragsholdere debatterer emner, der er højt på dagsordenen inden for vores fag.

Vi finder det vigtigt at være med til at synliggøre, hvilke muligheder på arbejdsmarkedet uddannelsen i folkesundhedsvidenskab kan give, og vi tror, det er vigtigt som studerende eller nyuddannet at have nogen med samme uddannelsesbaggrund at spejle sig i. Derfor har vi blandt andet igangsat en mentorordning.

For at klæde medlemmerne på til lønforhandlingerne på deres arbejdsplads gennemfører vi hvert andet år en undersøgelse af FSV'ernes løn- og arbejdsvilkår. Undersøgelsen er meget efterspurgt både blandt vores medlemmer og eksterne samarbejdspartnere såsom studieledelserne.

I foreningen ønsker vi at være en aktiv medspiller, når der skal træffes beslutninger om FSV-uddannelserne. På den måde er vi med til at sikre, at de studerende får en god uddannelse, og at de kandidater, der udklækkes i årene fremover, også kan leve op til den faglige standard, som har kendetegnet kandidaterne indtil videre.

Du kan blive medlem af Foreningen for Folkesundhedsvidenskab, hvis du er:

 • kandidat i folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ.)

 • bachelor i folkesundhedsvidenskab (b.scient.san.publ.)

 • studerende ved en bachelor- eller kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab (stud.scient.san.publ.)

Din titel skal være opnået ved et dansk universitet (se punktet længere nede på siden).

Når du melder dig i Foreningen for Folkesundhedsvidenskab, bliver du automatisk også medlem af Dansk Selskab for Folkesundhed (se punktet længere nede på siden).

Alle medlemmer af Dansk Selskab for Folkesundhed kan deltage i vores arrangementer med mindre andet er angivet.

Kontingentet opkræves én gang om året for det kommende år. Det er muligt at tilmelde betalingerne til Betalingsservice.

Medlemskab Kontingent pr. år
Kandidater kr. 500
Bachelorer* kr. 500
Studerende kr. 175


* Bachelorer, der er indskrevet som studerende ved en kandidatuddannelse, betragtes som studerende. Bachelorer, som ikke er studerende, betaler samme beløb som kandidater.

Når du melder dig i Foreningen for Folkesundhedsvidenskab, bliver du automatisk også medlem af Dansk Selskab for Folkesundhed (læs hvorfor). 

Hvis du har spørgsmål vedrørende indmeldelse og kontingentbetaling, kan du skrive til vores medlemsadministration på administration@dsff.dk.

Hvis du har været medlem som studerende og er blevet færdig med studierne, kan du ændre dit medlemskab ved at skrive til administration@dsff.dk.

Hvis du ønsker at udmelde dig af foreningen, skal du sende en e-mail til administration@dsff.dk.

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab har valgt at være en fraktion under det tværfaglige, videnskabelige selskab Dansk Selskab for Folkesundhed.

Det giver os nemlig en række fordele:

 • vi har en anerkendt fagpolitisk organisation at støtte os op ad
 • vi opnår gratis administration af foreningen
 • vi modtager støtte i forbindelse med afholdelse af medlemsarrangementer
 • selskabet støtter med 100 kroner af dit medlemskab til DSFF, som bliver videreført direkte til Foreningen for Folkesundhedsvidenskab.

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab arbejder blandt andet for at øge kendskabet til de kompetencer, som kandidater i folkesundhedsvidenskab besidder.

Det kræver grundig indsigt i indholdet af de uddannelser, hvor vores medlemmer har opnået denne titel. For at kunne varetage denne opgave på ordentlig vis, har vi valgt af afgrænse vores medlemsskare til personer, som er uddannet fra danske universiteter, hvor vi har gode muligheder for at følge med, når uddannelserne løbende udvikler sig.

Vi får ofte anmodninger om medlemskab fra personer, der har opnået deres titel ved et udenlandsk universitet. Vi er selvfølgelig glade for interessen i vores forening, men er desværre nødt til at afvise anmodningen.

Hvis du ikke har en kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab fra et dansk universitet, har du følgende muligheder:

 • Hvis du har en bachelorgrad i folkesundhedsvidenskab fra et dansk universitet, kan du stadig blive medlem af foreningen, da vi optager studerende, bachelorer og kandidater i folkesundhedsvidenskab.
 • Du kan altid blive medlem af Dansk Selskab for Folkesundhed, som vi er en fraktion under. De fleste af vores arrangementer er åbne for selskabets medlemmer. Se hvordan du bliver medlem af Dansk Selskab for Folkesundhed.