Administrationen

En stor del af vores administration varetages af Dansk Selskab for Folkesundhed.

Henvendelser vedrørende administration af medlemskaber og lignende sendes derfor til organisationsadministrator Ole Refstrup på administration@dsff.dk.

Han kan også kontaktes telefonisk på 22 90 54 73. 

Det er også muligt at sende fysisk post til os.