Oplæg

De største sejre for folkesundheden

Kom og hør om folke­sundhedens største sejre ifølge en af feltets grand old men. Foreningen for Folkesundheds­videnskab inviterer til et spændende oplæg forud for den årlige general­forsamling.

Dette arrangement blev afholdt den 3. maj 2023

Om arrangementet

Forebyggelse kommer ikke af sig selv. Sociolog Lars Iversen har været med til at sætte fokus på vigtigheden af folkesundheden i Danmark og har præget forskningen i årtier. I dette oplæg vil han sætte fokus på de største successer for folkesundheden.

Det er succeser, der har reddet mange liv, trods økonomiske og politiske interesser, som ofte har kæmpet imod. Lars vil også give sit bud på, hvilke områder og indsatser han ser bliver de næste forebyggelsessuccesser i Danmark.

Lars Iversen har arbejdet med forebyggelse fra mange faglige vinkler og har i mange år været tilknyttet som professor i forebyggelse med Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns universitet. Her har han blandt andet været med til at skrive Medicinsk Sociologi, en af de mest anvendte pensumbøger på FSV-uddannelsen.