Eget arrangement

Generalforsamling 2017

Dette arrangement blev afholdt den 15. marts 2017

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Fremlæggelse af budget for indeværende år
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af kritisk revisor
  9. Valg af nyt æresmedlem
  10. Eventuelt

Forslag til behandling under dagordenens punkt 4 skal sendes til bestyrelsen senest den 1. marts 2017 på bestyrelsen@folkesundhedsvidenskab.dk.

Du er som medlem altid velkommen til at komme med forslag til aktiviteter eller andre måder, hvor foreningen kan støtte medlemmerne, og dette gælder selvfølgelig også til generalforsamlingen.

Kontakt bestyrelsen, hvis du har spørgsmål!

Medlemsarrangement

Før årets generalforsamling inviterer foreningen til et spændende gå-hjem-møde: Medicinrådet – benhård prioritering eller tandløse anbefalinger?

Arrangementet afholdes kl. 17.30-18.30, hvorefter vi serverer lidt mad, inden generalforsamlingen går i gang kl. 19.00.