Eget arrangement

Generalforsamling 2021

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab indkalder til den årlige generalforsamling.

Dette arrangement blev afholdt den 7. juni 2021

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Fremlæggelse af budget for indeværende år
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af kritisk revisor
  9. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal sendes til bestyrelsen senest den 24. maj 2021bestyrelsen@folkesundhedsvidenskab.dk.

Du er som medlem altid velkommen til at komme med forslag til aktiviteter eller andre måder, hvor foreningen kan støtte medlemmerne, og dette gælder selvfølgelig også til generalforsamlingen.

OBS! Husk gyldigt corona-pas.

Kontakt bestyrelsen, hvis du har spørgsmål!