Eget arrangement

Generalforsamling 2023

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab indkalder til den årlige generalforsamling.

Dato

Onsdag den 3. maj 2023, kl. 18.30-19.30 (der serveres mad kl. 18.00-18.30)

OBS! Kl. 17.00-18.00, forud for generalforsamlingen, kan du høre et oplæg, som vi offentliggør senere.

Sted

Kommer senere.

Live

Generalforsamlingen kan også følges online fra ca. kl. 18.30 via www.folkesundhedsvidenskab.dk/live

Deltagere

Arrangementet er kun åbent for medlemmer af Foreningen for Folkesundhedsvidenskab.

Tilmelding

Tilmelding er ikke nødvendig til generalforsamlingen.

Selvom du kun deltager i generalforsamlingen, er du velkommen til at spise med kl. 18.00-18.30.

Transporttilskud

Husk, at du kan få transporttilskud, hvis du bor uden for Region Hovedstaden.

Kontakt

Hvis du spørgsmål til generalforsamlingen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@folkesundhedsvidenskab.dk

Foreløbig dagsorden

Endelig dagsorden offentliggøres senest den 3. april 2023.

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Behandling af indkomne forsla
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Fremlæggelse af budget for indeværende år
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af kritisk revisor
  9. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal sendes til bestyrelsen senest den 19. april 2023

Du er som medlem altid velkommen til at komme med forslag til aktiviteter eller andre måder, hvor foreningen kan støtte medlemmerne, og dette gælder selvfølgelig også til generalforsamlingen.

Kontakt bestyrelsen, hvis du har spørgsmål!