Eget arrangement

Generalforsamling 2024

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab indkalder til den årlige generalforsamling.

Dette arrangement blev afholdt den 15. maj 2024

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Fremlæggelse af budget for indeværende år
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af kritisk revisor
  9. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ifølge foreningens vedtægter sendes til bestyrelsen senest den 1. maj 2024.

Du er som medlem altid velkommen til at komme med forslag til aktiviteter eller andre måder, hvor foreningen kan støtte medlemmerne, og dette gælder selvfølgelig også til general­forsamlingen.

Kontakt bestyrelsen, hvis du har spørgsmål!