Eget arrangement

Hvordan står det til med de danske unges mentale sundhed post-COVID-19?

Vi zoomer sammen med Katrine Strandberg-Larsen ind på de unges udfordringer med den mentale sundhed efter COVID-19-pandemien. Efter Katrines oplæg begynder årets generalforsamling.

Dette arrangement blev afholdt den 10. maj 2022

Om arrangementet

Den Nationale Sundhedsprofil 2021 viste endnu engang, at det går den forkerte vej i forhold til en række parametre for danskernes mentale sundhed.

Således fortsætter særligt de negative tendenser for de unges mentale sundhed. Flere havde allerede forudset, at der som eftervirkning af COVID-19 ville kunne ses et fald i danskernes og særligt de unges mentale sundhed.

Men har COVID-19 spillet en rolle, og i givet fald hvilke konsekvenser har det haft? Og hvilken betydning har det, at data til Sundhedsprofilen er indsamlet i starten af samfundets genåbning i 2021?

På dagens gå-hjem-møde vil vi zoome ind på de unges udfordringer med den mentale sundhed. Katrine Strandberg-Larsen, lektor ved Afdeling for Epidemiologi på Københavns Universitet, vil give et indblik i den seneste viden på området og vil tage udgangspunkt i det nyligt udgivne studie The impact of the initial and second national COVID-19 lockdowns on mental health in young people with and without preexisting depressive symptoms.

Læs mere i denne artikel fra Københavns Universitet

Katrine er ph.d. i sundhedsvidenskab og er kandidat i folkesundhedsvidenskab fra den første årgang fra Københavns Universitet.