Netværk

Politisk lobbyarbejde på sundhedsområdet

På dette arrangement kan du få et unikt indblik i public affairs på sundhedsområdet. Vi tager udgangspunkt i konkrete værktøjer, som kan være med til at påvirke den sundhedspolitiske dagsorden.

Dette arrangement blev afholdt den 7. december 2021

Om netværksmødet

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab vil gerne støtte det stærke sociale og faglige netværk, som FSV'ere har på tværs af årgangene. Derfor inviterer vi til netværksmøder, hvor vi diskuterer og sparrer på konkrete faglige problemstillinger fra FSV'ernes hverdag. De næste tre arrangementer er lavet i samarbejde med DJØF.

Sundhedsområdet er et højt reguleret område med mange aktører – alle med forskellige interesser. Samtidig er sundhedspolitik noget, de fleste danskere har en holdning til. Rud Pedersen er Nordens største public affairs-konsulenthus, der arbejder med politisk interessevaretagelse.

Dagens oplægsholder, Simon Nørløv, vil give et unikt indblik i arbejdet med public affairs på sundhedsområdet. Simon arbejder som Market Access-konsulent i Rud Pedersen og vil give os et indblik i arbejdet med interessevaretagelse, public affairs- og market access-strategier.

Arrangementet er for alle, der har interesse for sundhedsområdet og sundhedspolitik, og som er nysgerrige på at få indblik i, hvordan public affairs kan bruges til at få et ønsket budskab på den sundhedspolitiske dagsorden.

Aftenen vil tage udgangspunkt i konkrete public affairs-værktøjer, som kan bruges af medicinalindustrien og NGO'ere til at påvirke den offentlige debat – og som i sidste ende er med til at påvirke den sundhedspolitiske dagsorden.