Eget arrangement

Spillet om de 100.000.000.000 kroner til sundhed

Deltag i vores gå-hjem-møde, og kom helt tæt på kampen om de enorme pengesummer på sundhedsområdet.

Dette arrangement blev afholdt den 11. april 2018

Om gå-hjem-mødet

Hvert år bruges milliarder af kroner, på det største velfærdsområde, nemlig vores sundhedsvæsen.

Alle de mange skattepenge fordeles ud i en række forskellige love, forlig og forhandlinger – finanslov, satspuljer, økonomiaftaler.

Den største økonomiske spiller på sundhedsområdet er regionerne, der hvert år bruger mere end 100 milliarder kroner. Primært på vores hospitaler.

Men det er ikke en selvfølgelighed, at sundhedsvæsenet skal aftage så store dele af vores skattekroner. Der er mange andre, som også gerne vil have flere midler: uddannelsesområdet, socialområdet, politiet m.fl.

Alle står de med hatten i hånden på trappen op til den tunge trædør i "den røde bygning" på Slotsholmen – Finansministeriet. Her udspiller der sig hvert år mange kampe om, hvordan skattekronerne skal fordeles.

Og her sidder regionerne hvert forår og forsøger at skaffe flest mulige ressourcer og bedst mulige rammer til sundhedsvæsenet. Men hvad sker der egentlig ved og rundt om forhandlingsbordet?

Alt det kan du blive klogere på ved vores gå-hjem-møde, hvor vi kommer helt tæt på kampen om de enorme pengesummer på sundhedsområdet.

Oplægsholder er Jeppe Hedegaard Munck.

Jeppe er seniorkonsulent og teamleder for Team Økonomi hos Danske Regioner. Her har han bl.a. ansvar for at forberede, udføre og følge op på de årlige økonomiforhandlinger med regeringen.

Efter oplægget og den efterfølgende debat serveres der mad, og bagefter afholder vi årets generalforsamling