Netværk

Sundhedsfagligt gå-hjem-møde

Velkommen til Foreningen for Folkesundhedsvidenskabs nye netværksmødekoncept med fuld forplejning. Netværksmøderne arrangeres i samarbejde med Djøf.

Dette arrangement blev afholdt den 7. oktober 2019

Om netværkskonceptet

Ved hvert netværksmøde præsenteres en folkesundhedsproblemstilling. I grupper debatterer vi forskellige løsningsmodeller, som præsenteres og diskuteres i plenum.

Under forplejningen vil der være rig mulighed for at netværke.

Dagens problemstilling:

Hvordan sikrer vi etikken og validiteten i interventionsforskning?

Gitte Sofie Jakobsen præsenterer aftenens problemstilling.

I sit arbejde på SIF undersøger hun effekten af røgfri skoletid på erhvervs- og produktionsskoler i et randomiseret studie. Udfordringen er, at flere indsatsskoler ikke indfører røgfri skoletid, mens nogle kontrolskoler gør. Det tvinger projektgruppen til at forholde sig til både etiske problemstillinger og validitetsproblematikker.

Kom og deltag i diskussionen, og bliv klogere på interventionsforsking.

Vi glæder os til at se dig!