Netværk

Sundhedsfagligt gå-hjem-møde – oktober 2020

Velkommen til endnu et møde i vores netværksmødekoncept. Denne gang handler det hvordan vi kan reducere unges brug af tobak, alkohol og stoffer gennem involvering af lokal- og civilsamfund. Netværksmøderne arrangeres i samarbejde med Djøf.

Dette arrangement blev afholdt den 7. oktober 2020

Om arrangementet

Denne aften handler om unge og ungelivet. Vi vil gerne drøfte, hvordan vi kan reducere unges brug af tobak, alkohol og stoffer gennem involvering af lokal- og civilsamfund og ved at arbejde med at styrke beskyttende faktorer (fx at tilbringe tid sammen med forældre og deltagelse i organiseret fritid) i stedet for kun at fokusere på risikoadfærd og risikofaktorer.

Afsættet er 'Fælles om Ungelivet', som er et partnerskab mellem TrygFonden, Sundhedsstyrelsen og fem pilotkommuner. Partnerskabet er stærkt inspireret af Den Islandske Model. I Island er det over de sidste 20 år lykkes at mindske unges brug af alkohol og rusmidler til næsten ingenting. Det har de gjort ved en række tiltag kaldet 'Den Islandske Model'.

Nina Krogh Larsen, leder af sekretariatet for Fælles om ungelivet i Sundhedsstyrelsen, og Eva M. Burchard, projektleder i sekretariatet, vil præsentere aftenens problemstilling.

Kom og bidrag med dine refleksioner om og erfaringer med, hvordan forældre og andre lokale aktører kan aktiveres for at styrke de beskyttende faktorer omkring unge. Det er intet krav, at du har erfaring med at arbejde med forebyggelse målrettet unge, beskyttende faktorer eller involvering.

Se videoen Sundhedsstyrelsen har brug for vores hjælp:

COVID-19

Vi os umage for at sikre en tryg afvikling, og at alle retningslinjer efterleves. Vi har sikret god afstand mellem deltagerne, adgang til håndsprit og mundbind samt, at forplejning serveres på forsvarlig vis. Vi opfordrer til, at du kun deltager, hvis du er helt rask.