Christina Stentoft Hoxer

Hvor arbejder du, og hvad er din stillingsbetegnelse?

Jeg arbejder som konsulent hos Rambøll Management Consulting (RMC).

Hvad laver du?

Jeg er ansat som konsulent i den afdeling hos RMC, som gennemfører evalueringer og analyser på social- og sundhedsområdet. Vi har rigtig mange opgaver særligt på socialområdet, både vedr. udsatte børn og unge og udsatte voksne. Derudover har vi også nogle sundhedsopgaver, som jeg så vidt muligt altid er inde over, da jeg er den eneste med en sundhedsfaglig baggrund i min afdeling. Det gør også, at jeg ofte er med i tilbudsskrivningsprocesser, når der kommer udbud med en sundhedsvinkel. Det er ellers ikke så ofte unge konsulenter er meget aktive i tilbudsprocesser, men netop grundet, at jeg er den eneste med sundhedsektorviden fra min uddannelse, inddrages jeg. Vi er jo en organisation, som er meget afhængige af, at skrive gode tilbud og vinde opgaver hos de styrelser og ministerier, som udgør størstedelen af vores kundekreds. Det er en ret udfordrende men også spændende proces at være involveret i.

Mine arbejdsdage og uger varierer meget afhængigt af, hvor jeg befinder mig i de projektforløb, som jeg er en del af. Der kan være opstartsprocesser, hvor det meget handler om at få klargjort alt det praktiske omkring hele planen for evalueringen, projektets dataindsamling mv. Mellemperioderne går fx med, at jeg er på casebesøg hos kommunale projekter, gennemfører telefoninterviews eller analysere skriftligt datamaterialer. Slutningen af et projektforløb er jo typisk analyse og afrapportering og færdiggørelse af rapporter, hvilket til tider kan være underlagt pressede tidsfrister. Men det er samtidig spændende processer.

Mht. samarbejdspartnere er det forskelligt fra projekt til projekt. I nogle projekter har vi samarbejde med forskere eller andre institutioner og er således fælles om opgaverne – og i andre foregår der et mere internt samarbejde med fx den økonomiske afdeling i RMC. Ellers har man som konsulent en del kontakt til forskellige kommunale niveauer – typisk fordi de er en del af det projekt, vi evaluerer.

Hvilken karrierevej har du haft?

Ud over RMC, hvor jeg har været 2 år som student inden min fastansættelse, har jeg før (på min bachelordel af uddannelsen) arbejdet i 1½ år for Sundhedsstyrelsens afdeling for Medicinsk Teknologivurdering. Den hed CEMTV og senere EMTV i den periode. Jeg var glad for Sundhedsstyrelsen, men da jeg skulle starte på overbygningen, tog jeg et semester i Canada (University of British Columbia, Vancouver), og det var en naturlig overgang for mig i forhold til at prøve noget nyt. Én af mine studievenner arbejdede dengang i RMC og sendte mig et jobopslag, hvilket jeg søgte, da jeg nærmede mig min hjemkomst til DK. Jeg havde også allerede gået og tænkt, at det kunne være sjovt at prøve en helt anden arbejdsvinkel af (at være en del af det private i stedet for det offentlige), så derfor var det oplagt for mig, at søge stillingen. Så helt tilfældigt var det ikke.

Hvilke (valg)fag tog du på studiet?

Jeg tog bl.a. faget "Evaluering og MTV" og et studieophold i udlandet, hvor jeg også fokuserede på MTV (medicinsk teknologivurdering). Det var ikke bevidst for at målrette mig denne stilling, jeg har i dag, men det hænger godt sammen med min interesse for evaluering. Men mine valgfagsvalg handlede helt sikkert også om udbud, og hvordan det lige passede ind i mine planer i øvrigt.

Jeg tog desuden valgfaget om EU og sundhed (kan ikke huske hvad det hed præcist) og et valgfag på vedr. HRM på CBS (som jeg ikke var så glad for).

Hvilke FSV-kompetencer bruger du i dit arbejdsliv?

Det er særligt mine forskellige metodiske kompetencer, jeg anvender i min hverdag. Vi bruger både kvalitative og kvantitative metoder i vores projekter, og der kan jeg virkelig mærke, at jeg har en god ballast med fra studiet.

Min viden om sundhedssektoren og det mere organisatoriske bruger jeg også meget.

Andre kommentarer eller noget det kan være vigtig for at få et billede af dit arbejde og karrierevej?

Det er vigtigt at forstå, når man hører om mit arbejde, at jeg jo ikke som sådan primært arbejder med sundhedssektoren. Jeg befinder mig i højere grad i et (spændings)felt mellem socialområdet og sundhedsområdet. Det har sine fordele, da jeg lære en masse om en anden sektor, men samtidig er det også en udfordring i forhold til at bibeholde min sundhedsfaglige identitet og holde mig opdateret på det område. Jeg forsøger dog at følge med, og deltager så vidt muligt i sundhedsfaglige konferencer mv., så snart jeg kan slippe af sted med det. Men nogle gange kan jeg godt savne at være fuldkomment sundhedsfagligt funderet.

Denne karriereprofil er skrevet i 2011