Jonas Lind

Hvor arbejder du, og hvad er din stillingsbetegnelse?

Jeg arbejder som kvalitetskonsulent på Nordsjællands Hospital i Region Hovedstaden. Jeg sidder i en centralt placeret kvalitetsenhed, som har til formål at skabe de bedst mulige rammer for den kliniske praksis. Det vil sige, at reelt set er næsten hele hospitalet min arbejdsplads. Som akut-hospital med ca. 4.000 ansatte fordelt på 3 matrikler er det en kæmpestor butik, som det kræver et vist overblik at agere i.

Hvad laver du?

Jeg er nøgleperson inden for kvalitetsdata-området. Der er en del "tal-folk" i hospitalets centrale administration, men de fleste af dem kigger mest på økonomien. Det er tanken, at min funktion skal være der, hvor overblikket over kvalitetsdata på hospitalet findes. Den største datakilde er de kliniske kvalitetsdatabaser, hvoraf hospitalet rapporterer til ca. 30.

Jeg udarbejder overblik over resultaterne løbende til direktionen og andre relevante personer. Derefter er det min opgave at støtte afdelingerne i, hvordan de kan arbejde med resultaterne, så hospitalet kan opnå en bedre kvalitet. Så der er også lidt proceskonsulent i det, selv om det i høj grad er afdelingernes eget ansvar at arbejde aktivt med deres data. Vi har diverse programmer, der kan understøtte deres arbejde, og der er det også min opgave at sørge for, at de implementeres ordentligt i organisationen.

Derudover bidrager jeg til det hospitalsstrategiske arbejde med udvikling af fremtidige monitoreringskoncepter, nøgletal med mere.

Det bedste ved mit arbejde er, at man er med til at understøtte nogle faktiske, meningsfulde forbedringer. Det værste er, at når man som jeg skal opretholde kontakt til over 100 forskellige samarbejdspartnere, skal man være ualmindeligt god til ansigter og navne.

Hvilken karrierevej har du haft?

Mit forrige job var i en stabsfunktion i Center for Sundhed i Region Hovedstaden. Det var en mere politisk orienteret stilling inden for praksisområdet. Før da kom jeg fra en stilling løntilskud på Kardiologisk Afdeling, Herlev Hospital. Løntilskudsstillingen talte klart til min fordel, da jeg blev ansat i regionen, og jeg kan i det hele taget anbefale ordningen frem for at gå arbejdsløs. Der er masser af relevant erfaring at hente, og det er noget mere inspirerende end at gå derhjemme.

Hvilke (valg)fag tog du på studiet?

Jeg har vidst siden bachelordelen, at min primære interesse lå inden for sundhedsvæsnets styring, så jeg har naturligvis valgt fag, der bragte mig i den retning. Så det var både interesse og strategi, der fik mig til at vælge sådan. Men det er nu ikke mit indtryk, at det har gjort nogen væsentlig forskel for potentielle arbejdsgiver, de vil hellere høre om ens studiejob. Karaktererne har betydet endnu mindre. Summa summarum synes jeg, man bør lade interessen være det primære i ens fagvalg, for det er vel alligevel i den retning, man vil søge.

Hvilke FSV-kompetencer bruger du i dit arbejdsliv?

I stigende grad det data-orienterede, men på en helt anden måde end den forskningsorienterede. Det er mere lav-praktisk men udfordrende på en anden måde. Tidligere i høj grad de såkaldte generalist-kompetencer, hvor man er i konkurrence med scient.pol'er, scient.adm og jurister. Men et bredt kendskab til sundhedsvæsnet og sundhedsforhold i det hele taget er meget nyttigt og giver en nogle fordele i forhold til de andre, ligesom de store mængder af kvantitativ metode jo nærmest gør en overkvalificeret i forhold til behovene på en almindelig arbejdsplads.

Andre kommentarer

De fleste FSV'ere kan langt mere, end de tror, og der står kæmpestor respekt om vores kunnen i de kredse, hvor jeg færdes. Mange folk siger, at FSV var noget, de rigtig gerne ville have læst, hvis det havde fandtes, da de studerede. Så bare giv den gas og fortæl om jeres evner, når I kommer ud i "den virkelige verden" – der er ingen grund til at lade som om, man ikke kan en hel masse på de områder, man kender til. For som regel er det langt mere end de andre i ens omgangskreds, selv om man har meget at lære endnu!

Denne karriereprofil er skrevet i 2014