Karen Oppfeldt

Hvor arbejder du, og hvad er din stillingsbetegnelse?

Programkoordinator for sundhedsområdet, BØRNEfonden

Hvad laver du?

Mine arbejdsopgaver er meget varierede. Jeg er bl.a. tovholder på et stort fireårigt børnedødelighedsprojekt i Mali. Dette projekt har mange komponenter, og indbefatter også et særskilt projekt om kvindelig omskæring og et forskningsprojekt om malaria og diarre i samarbejde med Københavns Universitet og to forskningsinstitutioner i Mali.

Jeg arbejder med vores M&E system, som vi er ved at færdiggøre, bl.a. med en guideline til vores fem programlande i Vestafrika, samt re-definition af indikatorer.

Jeg er ved at udarbejde et program for vores arbejde med seksuel og reproduktiv sundhed hos unge. Det gør jeg ved at analysere de behov, der er der, hvor vi arbejder, ved at se på de erfaringer, vi har med området allerede, samt ved at se hvad andre anbefaler – fx FNs anbefaligner, andre NGOers erfaringer og materialer mv.

Hvilken karrierevej har du haft?

Jeg var stipendiat på Steno Diabetes Center, da jeg lavede speciale om fedmemål og diabetes hos sydindere (blev kandidat i august 2005). Derefter var jeg ansat en kort periode som forskningsassistent samme sted, inden jeg fik ansættelse hos UNAIDS i Geneve, Schweiz, som JPO (junior programme officer). Der var jeg ind til august 2007. Jeg arbejde primært med intern vidensdeling, men fik samtidig et generelt indblik i den overordnede funktion af FN, arbejdsgange og de mange styrker og svagheder ved systemet. Siden marts 2008 har jeg været ansat i Børnefonden, som primært arbejder med udvikling i Vestafrika.

Min karrierevej har ikke været snorlige, idet jeg har skiftet fokus geografisk og "sygdomsmæssigt", og jeg har arbejdet med både forskning, på FN-niveau og nu i en NGO. Jeg har dog hele tiden fokuseret på at arbejde med international sundhed, og jeg synes, at jeg har stor gavn af erfaringerne fra de forskellige brancher i mit nuværende arbejde.

Hvilke (valg)fag tog du på studiet?

Jeg valgte valgfag efter interesse, gerne med en international drejning. På kandidatdelen havde jeg 20ECTS individuelt studieforløb med ophold i Indien, hvor jeg studerede diabetesbehandling af fattige sydindere. Der ud over tog jeg et fag om Sundhedskommunikation i Udviklingslande, "Gender, Sexuality and HIV/AIDS in Africa" (på Center for afrikastudier på KU), Ledelsesanalyse, et fag om evaluering, samt et fag om folkesundhedsvidenskabens historie.

Hvilke FSV-kompetencer bruger du i dit arbejdsliv?

  • Generel sygdomsforståelse, samt den specifikke sygdomsforståelse fra International Sundhed
  • Epidemiologi, kvalitativ og kvantitativ analyse/metode (fx når jeg skal sætte mig ind i sygdomssituationen i de områder vi arbejder, samt forståelse af risikofaktorer og årsagssammenhænge)
  • Evaluering; vi evaluerer egne projekter løbende.
  • Sundhedsvæsenets funktion og opbygning – særligt i udviklingslande.
  • Den generelle folkesundhedsforståelse – jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men det er den der generelle bagage vi har, som er ret nyttig.

Denne karriereprofil er skrevet i 2011