Pernille Dam

Hvor arbejder du, og hvad er din stillingsbetegnelse?

Udviklingskonsulent, Afdeling for Forskning og Udvikling, Pharmakon – Apotekernes Uddannelsescenter. Jeg har været ansat, siden jeg blev færdiguddannet i 2005.

Hvad laver du?

I Afdelingen for Forskning og Udvikling udvikler og afprøver vi ydelser til apoteket, som gerne skal sikre at medicinbrugerne får det bedst mulige ud af deres lægemiddelbehandling. Mit forskningsfelt er adherence, compliance og concordance. Altså hvordan medicinbrugeren tager sin medicin, og hvordan man kan kommunikere med medicinbrugeren omkring behandlingen. Jeg arbejder også med complianceteknologier – altså teknologier, der kan støtte medicinbrugeren i at huske sin medicin.

Jeg er projektleder på forskningsprojekter, og det betyder, at jeg har ansvaret for fundraising, design af interventioner, implementering, evaluering og afrapportering af projekter. Vi har mange forskellige samarbejdsparter, og udvikler både rådgivningsydelser til apotekets skranke, men også ydelser hvor apoteket er mere udgående. Fx rådgivningsforløb til kronikere, medicingennemgangsydelser eller medicinhåndtering. Aftagerne af disse ydelser kan være jobcentre, hjemmepleje, plejehjem eller bosteder.

På Pharmakon uddanner vi farmakonomer (apoteksassistenter), og jeg er fagligt ansvarlig for faget "Sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme", derudover underviser jeg også i andre FSV-relevante fag.

Hvilken karrierevej har du haft?

Jeg var ansat som studentermedhjælper på Pharmakon. Efter endt uddannelse fik jeg et vikariat, og blev derfra fastansat.

Hvilke (valg)fag tog du på studiet?

Jeg var ikke spor strategisk i mit valg af valgfag. Jeg valgte udelukkende efter interesse: Folkesundhedsvidenskabens idéhistorie, Sundhedspolitiske analyser, Fysisk aktivitet og sundhed, Børn og unges sundhed.

Hvilke FSV-kompetencer bruger du i dit arbejdsliv?

Jeg bruger både de kvalitative og kvantitative metoder samt min viden om sundhedsvæsenets opbygning. Som fagansvarlig for faget "Sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme" bruger jeg viden fra de folkesundhedsvidenskabelige grundfag samt valgfaget "Sundhedspolitiske analyser". Men det er svært at skille enkeltfag ud. Det er jo en samlet faglig ballast og identitet, man kommer med. Jeg arbejder udelukkende sammen med farmaceuter i min afdeling, og sommetider har jeg svært ved at se, hvad det er min faglighed kan bidrage med. Andre gange er det meget tydeligt, at jeg har andre perspektiver på tingene. Men efterhånden er jeg vel også vokset så meget sammen med mit job, at jeg har svært ved at adskille, hvad jeg kom med, og hvad jeg har lært undervejs.

Andre kommentarer

Jeg synes det er vigtigt, at vi som samfund udnytter den mulighed, vi har for at integrere apoteket i sundhedsvæsenet. På apoteket, ser de mange borgere, som ikke nødvendigvis kommer andre steder i sundhedsvæsenet – den mulighed, der ligger for rådgivning omkring sundhed og sygdom til dem, kan udnyttes bedre. Og så kan apotekspersonalets viden omkring medicin også udnyttes i mange flere sammenhænge – til glæde for den enkelte borger, samfundet (og sågar samfundsøkonomien).

Denne karriereprofil er skrevet i 2014