Signe Smith Nielsen

Hvor arbejder du, og hvad er din stillingsbetegnelse?

Jeg er ansat som lektor og forskningsleder på Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Hvad laver du?

Mit arbejde består primært af tre dele: forskning, undervisning samt forskningsansøgninger. I realiteten flyver mine dage afsted med igangsættelse af forskningsprojekter, indsamle kvalitative og kvantitative data, dataanalyser, forskningskommunikation (fx skrive indlæg til nyhedsbreve, skrive videnskabelige artikler, skrive indlæg til aviser), sparring og supervisere kollegaer (fx læse forskningsansøgninger og manuskripter igennem og give feed-back), planlægge seminarer, holde møder med eksterne samarbejdspartnere fx Bispebjerg Hospital, Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter og Region Sjælland samt deltage interne forskningsmøder samt i diverse råd og nævn, forberede og planlægge undervisning, holde vejledningsmøder, planlægge og koordinere nye forskningsprojekter, udarbejde spørgeskemaer, håndtere henvendelser og agere en slags konsulent for ministerier, styrelser, forskningskollegaer m.v., som har brug for råd og vejledning, reviewe manuskripter, holde oplæg internt og eksternt ved bl.a. seminarer og konferencer etc.

Hvilken karrierevej har du haft?

Jeg har faktisk været ansat på Afdeling for Sundhedstjenesteforskning lige siden, jeg blev færdig som kandidat i folkesundhedsvidenskab i 2006. Først blev jeg ansat som videnskabelig assistent, hvor jeg dog sad rent fysisk hos Dansk Røde Kors, og siden hen blev jeg ph.d.-studerende, så postdoc, derefter adjunkt, og nu er jeg så blevet lektor samt forskningsleder på Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU). I løbet af min ansættelse på Afdeling for Sundhedstjenesteforskning har jeg imidlertid været på en del såvel kortere som længere studieophold, bl.a. Veterans Health Administration, Los Angeles, Harvard Medical School og Harvard School of Public Health i Boston, ved Agenzia di Sanitá Pubblica (Agency of Public Health) i Rom I Italien og på NIVEL (the Netherlands Institute for Health Services Research), Utrecht i Holland, så jeg har været ude og snuse til andre forskningsmiljøer også. At jeg kom til at gå forskningsvejen var ganske tilfældigt, og det var egentlig slet ikke min oprindelige plan. Da jeg var ved at være færdig med specialet, gjorde en af mine studiekammerater mig opmærksom på en opslået stilling som videnskabelige assistent på et forskningsprojekt ved Afdeling for Sundhedstjenesteforskning om asylbørns psykiske helbred i samarbejde med Dansk Røde Kors, og det så utrolig interessant ud, og derfor søgte jeg stillingen, som jeg så også fik. Jeg blev så fuldstændig grebet af projektet og forskningen og af, at jeg følte, at jeg rent faktisk kunne gøre en forskel og rykke noget,  og da der efterfølgende kom forskningsmidler fra EU, som kunne konverteres til et ph.d.-projekt, så virkede det helt oplagt at blive ph.d.-studerende…og ja, sådan er det så gået slag i slag.

Hvilke (valg)fag tog du på studiet?

På 5. semester fandt jeg ud af, at jeg brændte for sundhedstjenesteforskning, og da jeg samtidig havde et stort ønske om at komme på studieophold i udlandet, fik jeg det arrangeret sådan, at jeg læste et år på University of Auckland i New Zealand. Der tog jeg så alle mine valgfag – og inden for sundhedstjenesteforskning (Health and Public Policy, Health Management, Quality in Health Care, Health Economics, Health Promotion Strategies, Health Care Organisation). Derudover læste jeg Sundhedsret ved Det Juridiske Fakultet, som jeg tog udover mine 60 ECTS, da jeg synes, at det var meget relevant. Jeg valgte udelukkende valg ud fra min interesse, og fordi jeg havde en idé om, at det var den vej, som jeg ville gå. 

Andre kommentarer

Forskningsvejen er meget konkurrencepræget, og man kommer ikke sovende til noget. Imidlertid bliver man belønnet med en dynamisk, innovativ og fleksibel arbejdsplads med inspirerende kollegaer, og hvor man hele tiden dygtiggør sig og kan lave nogenlunde det, som man har lyst til rent fagligt.

Denne karriereprofil er skrevet i 2014.