Solvej Mårtensson

Hvor arbejder du, og hvad er din stillingsbetegnelse?

Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, ph.d.-studerende.

Hvad laver du?

Mit ph.d. projekt omhandler kort fortalt om betydningen af sociale faktorer for ventetid til behandling og overlevelse efter diagnose af cancer eller hjertesygdom. Projektet er forankret i både social epidemiologien, sundhedsøkonomi og sundhedstjeneste forskning.

Et ph.d.-forløb har flere faser. I øjeblikket er jeg ved at oparbejde et analyseklart datasæt. Det betyder, at jeg sidder en del alene, og arbejder med data, samt koordinerer med dem, som skal fremskaffe data til mig. I løbet af en almindelig måned kan der dog godt være flere kursusdage, møder i gruppen, som arbejder med klinisk epidemiologi og klinisk kvalitet på forskningscenteret, vejledermøder samt diverse møde-aktiviteter om alt fra registerforskning til social epidemiologi eller møder i vores ph.d.netværk.

Til mit ph.d.-projekt har jeg to universitetsvejledere samt en følgegruppe bestående af tre klinikere til at vejlede om alt, der relaterer sig til den kliniske virkelighed.

Hvilken karrierevej har du haft?

Mit første job efter endt kandidatuddannelse var også på Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, hvor jeg arbejde som klinisk epidemiolog for de kliniske kvalitetsdatabaser. Dette job indebar bl.a. at hjælpe databaserne med at udarbejde årsrapporter, herunder at gennemse årsrapporterne for fejl og mangler ifht. Danske Regioners retningslinier. Desuden var der i denne stilling mulighed for at skrive den ph.d.-protokol, som jeg senere er blevet indskrevet på, samt tid til at søge penge til ph.d-en. Mit første job fik jeg ved at ansøge uopfordret via en mail, hvori jeg beskrev mine interesseområder, herunder hvilke erfaringer jeg havde fra tidligere (fra praktikophold, som havde fokus på kvalitetsudvikling og relevante studenterjobs, samt hvad emnet var for det speciale, som jeg var i færd med at færdiggøre).

Hvilke (valg)fag tog du på studiet?

Jeg valgte primært fag ud fra personlig interesse. Desuden valgte jeg fag ud fra, at jeg gerne ville have mange metodefag frem for mere emnespecifikke kurser. Praktikopholdende tog jeg for at prøve at omsætte teori til praksis. Jeg havde disse valgfag:

  • Planlægning og beslutningstagning i sundhedsvæsnet
  • Kvalitet og kvalitetsmetoder i sundhedsvæsnet
  • Evaluering og medicinsk teknologivurdering
  • Antropologisk feltstudie i Vellore Indien
  • Praktikophold hos WHO i Barcelona (afdeling som arbejdede med klinisk kvalitet og måling af dette).
  • Praktikophold hos CHKS Ltd. i London (konsulenter på den danske kvalitetsmodel)
  • Epidemiologiske metoder i sundhedsplanlægning.

Hvilke FSV-kompetencer bruger du i dit arbejdsliv?

Epidemiologi og statistik anvender jeg meget, samtidigt er den viden, som jeg har fået om sundhedsvæsnet funktion og udfordringer samt generelle folkesundhedsdilemmaer, meget nyttig. Desuden har jeg haft stor glæde af at have prøvet at arbejde projektorienteret og derfor kende til de forskellige faser og udfordringer i et projekt, som også jeg også i mit ph.d.-projekt støder på.

Denne karriereprofil er skrevet i 2011.