logo_ffsv.png
Bliv medlem
Eller log ind med:
Har du brug
for en mentor?

Læs mere om vores mentorordning...


 

Uddannelsen

Folkesundhedsvidenskabsuddannelser i Danmark

Vi har indsamlet en række grundlæggende informationer om de fire uddannelser i folkesundhedsvidenskab, som udbydes i Danmark.

Formålet er at skabe overblik over den baggrund, som kandidater i folkesundhedsvidenskab fra forskellige danske universiteter har.

Oversigt over de fire uddannelser i folkesundhedsvidenskab

Kun de beskrevne uddannelser giver ret til titlen cand.scient.san.publ. fra et dansk universitet.

Fra bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen, bilag 1, punkt 5.11):

  • Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab har til formål at kvalificere den studerende til beskæftigelse i privat og offentlig virksomhed med baggrund i folkesundhedsvidenskabelig teori og metode.
  • Kandidatuddannelsen består af moduler inden for områderne samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. Endvidere indgår videnskabsteoretiske og forskningsmetodemæssige fag, hvori integreres sundhedsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, humanistiske og naturvidenskabelige fag.
  • Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.scient.san.publ. (candidatus/candidata scientiae sanitatis publicae). På engelsk: Master of Science (MSc) in Public Health.

Vi kan ikke garantere for rigtigheden af oplysningerne i denne oversigt. Derfor bør du altid kontrollere informationerne på de enkelte universiteters hjemmesider. Du er meget velkommen til at skrive til bestyrelsen@folkesundhedsvidenskab.dk, hvis du mener, at noget bør opdateres, eller nogle informationer ikke er retvisende.

Københavns Universitet

Syddansk Universitet

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet

Følg os på de sociale medier
Administration

FORENINGEN FOR
FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB

Svenstrupvænget 5 E
5260 Odense S
admin@folkesundhedsvidenskab.dk
CVR: 32685048