FFSV-Prisen 2015

WoMena

Organisation stiftet og drevet af FSV'ere.

Begrundelse

FFSV-Prisen gives til medlemmer, der har gjort sig fortjent til anerkendelse inden for folke-sundhedsområdet. Den kan blandt andet gives på baggrund af det arbejde, vedkommende udfører, en speciel indsats i arbejdslivet, fritidslivet eller i foreninger, innovative tanker, påfund eller noget helt andet, som har været med til at sætte folkesundheden på dagsordenen.

FFSV-Prisen 2015 går lidt atypisk ikke til et medlem, men til NGO'en WoMena, der er opstartet af FSV'erne Marianne Tellier og Maria Hyttel, og som udover Marianne og Maria drives af FSV'erne Kristine Dandanell Garn, Ida Marie Boas og Louise Bergmann Sørensen samt en lang række frivillige.

Bestyrelsen finder, at WoMena er en værdig modtager af FFSV-Prisen 2015 som følge af organisationens imponerende arbejde med at implementere reproduktive sundhedsteknologiske løsninger i Østafrika.

WoMenas mission er at understøtte at sikre løsninger inden for reproduktiv sundhed implementeres i praksis, og at forskning på området udnyttes og støttes. WoMena arbejder på at skabe opmærksomhed på reproduktiv sundhed ved at designe og gennemføre studier og evalueringer samt ved at udøve fortalervirksomhed.

Siden 2012 har WoMena eksempelvis gennemført skolebaserede case-kontrolstudier, hvor de har undersøgt brugen af menstruationskopper og risikoen for infektioner samt arbejdet på at udbrede brugen af menstruationskopper i Østafrika.

I dag består WoMena af et mangfoldigt team på over 30 frivillige fra hele verden. Udover deres imponerende arbejde involverer WoMena aktivt FSV-studerende. Siden 2012 har tre FSV-studerende således gennemført et praktikophold hos WoMena i Uganda, hvoraf to, Camilla Faldt Thomsen og Katrine Holmegaard Sørensen, er blevet WoMena-repræsentanter og er aktivt involveret i NGO'ens arbejde.

Vi ser frem til fortsat at følge med i WoMenas arbejde med at forbedre reproduktiv sundhed i Østafrika.

På vegne af bestyrelsen

Rune Schmidt
cand.scient.san.publ., formand for Foreningen for Folkesundhedsvidenskab