FFSV-Prisen 2016

Foreningens første bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmerne valgt på foreningens stiftende generalforsamling den 7. marts 2006

Begrundelse

FFSV-Prisen gives til et medlem, der har gjort sig fortjent til en anerkendelse inden for folkesundhedsområdet.

Den kan blandt andet gives på baggrund af det arbejde, som vedkommende udfører, en speciel indsats i arbejdslivet, fritidslivet eller i foreninger, innovative tanker eller påfund eller noget helt andet, som har været med til at sætte folkesundheden på dagsordenen.

I år går prisen ikke til et individ. Ej heller til en organisation. Prisen går til en samling innovative og strategiske personer, som med deres fremsynede handling for 10 år siden grundlagde den forening, der til stadighed binder store dele af de nu over 1000 uddannede kandidater i folkesundhedsvidenskab sammen. En flok mennesker med store ambitioner for vores uddannelse og vores arbejdsliv.

Bestyrelsen finder, at Foreningen for Folkesundhedsvidenskabs stiftende bestyrelse er en værdig modtager af FFSV-Prisen, som derfor går til Martin Strandberg-Larsen (formand), Charlotte Klinker, Katrine Strandberg-Larsen, Lau Casper Thygesen, Michaela Schiøtz, Pernille Dam og Rikke Krølner.

Den stiftende bestyrelses fremsyn og ambitionsniveau har været med til at sikre og fastholde, at FSV’ere har et særligt sammenhold og en særlig holdånd, der kommer os alle til gode i vores studie- og arbejdsliv.

De ønskede at synliggøre FSV-kompetencerne og udgøre en væsentlig aktør på folkesundhedsområdet samt at være FSV’eres ansigt udadtil. Et socialt forum, et forum for erfaringsudveksling og annoncering af jobmuligheder samt en faglig og erhvervsmæssig interesseorganisation.

Det er ambitioner, der forpligter, og som vi til stadighed forsøger at indfri efter bedste evne.

Bestyrelsen ønsker et stort tillykke til den første bestyrelse og ønsker at sige tak, fordi vi FSV’ere får lov at drage fordel af jeres fantastiske idé og fremsyn. Vi lover at passe godt på vores forening nu og fremtiden, så jeres ideer også fremover kan komme alle FSV’ere til gode.

På vegne af bestyrelsen

Mirja Kløjgaard
ph.d., cand.scient.san.publ., formand for Foreningen for Folkesundhedsvidenskab