FFSV-Prisen 2017

Sarah Fredsted Villadsen

ph.d., cand.scient.san.publ.

Begrundelse

Sarah Fredsted Villadsen kombinerer kompetencer fra flere grene af folkesundhedsvidenskaben i sin forskning i komplekse interventioner på det reproduktive område. Hendes forskning, som kombinerer kvantitative og kvalitative forskningstilgange, er således en stor inspiration for studerende og kandidater i folkesundhedsvidenskab. Hendes interventioner har til formål at øge kvaliteten i svangreomsorgen i henholdsvis Etiopien og Danmark samt give en øget forståelse af mekanismer, der påvirker kvaliteten i svangreomsorgen.

I sit ph.d.-projekt har Sarah arbejdet med kapacitetsopbygning i svangreomsorgen i Jimma i Etiopien. Med denne intervention demonstrerede Sarah, at kvaliteten af svangreomsorgen kan styrkes selv med begrænsede ressourcer.

Sarah er vendt hjem til Danmark, men hun har taget sine erfaringer fra udlandet med ind i projektet MAMMACT, der er udviklet i et samarbejde mellem forskere og jordemødre på Hvidovre Hospital. Projektet er et interventionsstudie, der har til formål at øge den gravide kvindes kendskab til symptomer på alvorlige tilstande i graviditeten, at øge kvindernes mulighed for at reagere hensigtsmæssigt på disse symptomer og øge jordemødrenes mulighed for at støtte kvinderne i kommunikationen af sådanne symptomer. MAMMACT er blevet implementeret som et pilotprojekt på Hvidovre Hospital, men skal fra 2018 implementeres og evalueres på alle hospitaler i Danmark i form af et randomiseret kontrolleret forsøg.

Vi ser frem til fortsat at følge med i Sarahs folkesundhedsvidenskabelige arbejde.

På vegne af bestyrelsen

Mirja Kløjgaard
ph.d., cand.scient.san.publ., formand for Foreningen for Folkesundhedsvidenskab