FFSV-Prisen 2019

Social Sundhed

Organisation med flere aktive FSV'ere

Begrundelse

Foreningen for Folkesundhedsvidenskabs bestyrelse finder, at Social Sundhed er en særdeles værdig modtager af FFSV-Prisen 2019 som følge af organisationens imponerende arbejde med at skabe større social lighed i sundhed.

Social Sundheds mission er på kort sigt at følge og støtte borgere, der på forskellig vis har svært ved at benytte og få udbytte af kontakten med sundhedsvæsenet. På længere sigt ved, at brobyggerne, som er fremtidens sundhedsprofessionelle, tilegner sig erfaringer i at kommunikere og være sammen med sårbare borgere samt opnår viden og indsigt i de forhold og barrierer, der skaber og vedligeholder uligheden i sundhed.

Bestyrelsen har fulgt Social Sundheds arbejde og er imponeret over den store indsats, som frivillige brobyggere lægger for dagen i mødet med den enkelte borger. Bestyrelsen ser det som en kæmpe gevinst for folkesundheden, at fremtidige sundhedsprofessionelle på tværs af fag og med deres store engagement får en større forståelse for borgernes oplevelse af sundhedsvæsenet.

Bestyrelsen har stor respekt for Social Sundheds arbejde med at øge ligheden i sundhed. Vi ønsker derfor at hylde foreningen samt de aktive FSV'ere i Social Sundhed. Social Sundhed bidrager til at skabe mere lighed i sundhed til gavn for folkesundheden. Et formål som banker i alle FSV-hjerter.

Vi ser frem til fortsat at følge med i Social Sundheds videre arbejde og håber, men ikke mindst opfordrer, alle FSV-studerende til at engagere sig i dette vigtige arbejde for folkesundheden. 

På vegne af bestyrelsen

Michael Jensen
cand.scient.san.publ., formand for Foreningen for Folkesundhedsvidenskab