FKFSV-Prisen 2010

Ole Nørgaard

cand.scient.san.publ.

Begrundelse

FKFSV-Prisen gives til et medlem, der har gjort sig fortjent til anerkendelse inden for folkesundhedsområdet. Den kan blandt andet gives på baggrund af det arbejde, vedkommende udfører, en speciel indsats i arbejdslivet, fritidslivet eller i foreninger, innovative tanker eller påfund eller noget helt andet, som har været med til at sætte folkesundheden på dagsordenen. Bestyrelsen uddeler for tredje gang prisen.

Bestyrelsen finder, at Ole Nørgaard er en værdig modtager af FKFSV-Prisen 2010 som følge af hans store engagement i uddannelsen i København. Her er Ole fra første dag gået forrest i arbejdet med at skabe netværk mellem FSV'ere – et arbejde han har fortsat efter endt studie. Ole er en person, man altid kan søge hjælp hos. Som FSV'ere er en af vores mange styrker det sammenhold, vores fælles faglige grundlag skaber. Dette har Ole været med til at styrke fra skabelse af vores mange grupperum, til foreningens kommunenetværk, hvor han været engageret, til udvikling af foreningens nye nyhedsbrev. Derudover er Ole altid positiv, imødekommende og samlende.

Fagligt kobler Ole på en inspirerende måde sin interesse for evidensbaseret beslutningstagning, videndeling og teknologiske kommunikationsværktøjer. Det er kommet til udtryk i projekter under studiet og i hans arbejde i Sundhedsstyrelsen med at professionalisere litteratursøgningen – en af FSV'erens stærke kompetencer. Konkret er det udmøntet i udvikling af søgemaskinen 'Videnssøgeren', der som onlineværktøj i dag bruges i mange kommuners arbejde med at søge viden til det løbende arbejde med at udvikle folkesundhedsarbejdet. Interessen udtrykkes også i hans ph.d.-projekt, hvor han undersøger deling af oplevet sundhedsviden gennem informations- og kommunikationsværktøjer.

Vi ser frem til at se endnu mere til Ole i foreningen og drage nytte af hans kompetencer, engagement og positive energi.

På vegne af bestyrelsen

Jesper Luthman
cand.scient.san.publ., formand for Foreningen for Kandidater i Folkesundhedsvidenskab