Eget arrangement

Årsmøde 2017: Folkesundheden og de forførende folkestemninger

Det er blevet tid til foreningens traditionsrige årsmøde. 

Dette arrangement blev afholdt den 3. november 2017

Om årsmødet

Vi har i de seneste år set en række eksempler på folkestemninger, der påvirker befolkningens holdninger til nationale anbefalinger på sundhedsområdet, bl.a. i forhold til vaccinationsprogrammer, medicinsk cannabis og alternative kostråd.

Så hvordan forholder forskellige sundhedsaktører sig, når holdninger og adfærd i dele af befolkningen afviger fra de sundhedsfaglige anbefalinger?

På årsmødet 2017 stiller vi skarpt på folkestemninger på sundhedsområdet. I det postfaktuelle samfund indhenter borgere selv viden om sundhed og forholder sig kritisk til nationale anbefalinger.

Sundhedsmyndighederne kan således ikke længere regne med en bred opbakning fra befolkningen til deres anbefalinger. Dette giver anledning til en række spørgsmål:

  • Hvilket ansvar har sundhedsmyndighederne for at sikre, at befolkningen er i stand til at træffe beslutninger vedrørende deres sundhed på bedst mulige grundlag?
  • Hvilke nye krav stiller befolkningens kritiske stillingtagen til formidlingen af sundhedsfaglige anbefalinger, herunder evidensen, som ligger til grund for disse?
  • Og kan anbefalingernes berettigelse fortsat opretholdes, hvis en stor del af befolkningen ikke anerkender anbefalingernes gyldighed?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, vi vil prøve at få besvaret på dette års årsmøde.

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, giver sit perspektiv på Sundhedsstyrelsens rolle, når folkestemninger påvirker folkesundheden. Derefter vil vi lægge op til debat om medicinsk cannabis med Annette Wandel, vicedirektør i Danske Patienter og ViBIS, og Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Efter debatten vil der være middag og fest med fri bar.

Efter det faglige program vil FFSV-prisen blive uddelt, og vi løfter sløret for, hvem foreningens ottende æresmedlem bliver. Derefter er der middag og fest. Der vil på denne aften være rig mulighed for at møde nye som gamle FSV’ere.

Årsmødet holdes igen i år i de smukke rammer i Domus Medica på Østerbro i København. 

Vi glæder os til at se jer til en spændende og festlig aften.
 

Program

Fagligt program

16.00-16.30

Ankomst og forfriskninger

16.30-16.35

Velkomst
Mirja Kløjgaard, formand, Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

16.35-17.10

Sundhedsmyndighedernes rolle, når folkestemninger påvirker folkesundheden
Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen

17.10-17.30

Pause med frugt og kaffe

17.30-18.30

Debat: Medicinsk cannabis – afvejning af evidens og efterspørgsel
Annette Wandel, vicedirektør, Danske Patienter og ViBIS
Anders Beich, formand, Dansk Selskab for Almen Medicin
Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen

Socialt program

18.30-18.45

Uddeling af FFSV-prisen og tildeling af æresmedlemskab af Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

18.45-19.00

Networking

19.00-01.00

Middag og fest