Eget arrangement

Generalforsamling 2022

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab indkalder til den årlige generalforsamling.

Dette arrangement blev afholdt den 10. maj 2022

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Fremlæggelse af budget for indeværende år
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af kritisk revisor
  9. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skulle være sendt til bestyrelsen senest den 26. april 2022. Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens vedtægter

Du er som medlem altid velkommen til at komme med forslag til aktiviteter eller andre måder, hvor foreningen kan støtte medlemmerne, og dette gælder selvfølgelig også til generalforsamlingen.

Kontakt bestyrelsen, hvis du har spørgsmål!