Netværk

Hjælp! – jeg har et FSV-problem, vol. 2

Velkommen til Foreningen for Folkesundhedsvidenskabs nye netværksmødekoncept med fuld forplejning. Netværksmøderne arrangeres i samarbejde med Djøf.

Dette arrangement blev afholdt den 21. marts 2019

Om netværkskonceptet

Ved hvert netværksmøde præsenteres en folkesundhedsproblemstilling. I grupper debatterer vi forskellige løsningsmodeller, som præsenteres og diskuteres i plenum.

Under forplejningen vil der være rig mulighed for at netværke. Efter mødet går vi ud og drikker en øl/danskvand på et sted i nærheden.

Dette er det andet netværksmøde i en række af tre.

Andet møde: Astrids problem

Aftenens FSV-problem handler om forløbet fra at igangsætte en sundhedsindsats til, at indsatsen er sat i værk og fungerer efter hensigten. Hvilket ofte er en lang og kompliceret proces. Derfor diskuterer og sparrer vi omkring, hvad der bidrager til en vellykket implementering af sundhedspraksis.

Således spørger aftenens problemejer, Astrid Veloso fra Region Hovedstadens Psykiatri: ”Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med planlægning, gennemførelse og implementering af sundhedsindsatser?”.

Astrids problem tager afsæt i et kort oplæg omhandlende erfaringer og udfordringer i forbindelse med implementering af det elektroniske spørgeskemasystem ”Behandlingseffekt” i Region Hovedstadens Psykiatri.

Dette er det andet møde i rækken af tre individuelle møder med sundhedsfaglige temaer.

Kommende mødedatoer

Så sæt kryds i kalenderen, og deltag i debatten.

Temaet til tredje møde bliver besluttet af deltagerne på dette møde. Så tænk allerede nu over, hvilket FSV-relateret problem, som du har lyst til at få på dagsordenen.

Vi glæder os til at se dig!